Rekrutacja

Trwa rekrutacja  na nowy rok szkolny 2017/2018. 

operacja rekrutacja

Rozpocznij naukę we wrześniu 2017, na pierwszym semestrze LO,  jeśli skończyłeś zawodówkę możesz zacząć od III semestru.

Możesz przenieść się do naszej szkoły – szczegóły w sekretariacie.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

 • Technik administracji,
 • Technik bhp,
 • Technik informatyk,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” jest szkołą 3-letnią dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjów oraz 2-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 2 zdjęcia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Można także zarezerwować miejsce przez internet lub telefoniczne.

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie BEZPŁATNE!