Gimnazjum

Bezpłatne Gimnazjum dla Dorosłych Edukator jest propozycją dla osób które ukończyły szkołę podstawową  i marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Dajemy taką możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej oraz codziennych obowiązków!

Naukę w gimnazjum może podjąć osoba, która:

  • przed rozpoczęciem nauki ukończyła / ukończy 16 lat
  • ukończyła szkołę podstawową 6-klasową lub ukończyła 6 klasę w 8-klasowej szkole podstawowej (przed 1999 r.) lub ukończyła I, II klasę gimnazjum
  • w specyficznych wypadkach wymienionych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty od 15 roku życia, np. : wychowankowie OHP (Ochotniczych Hufców Pracy)

Nie mamy górnej granicy wiekowej, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Nauka w gimnazjum trwa  3 lata (6 semestrów) i zakończona jest egzaminem gimnazjalnym.

  • bez egzaminów wstępnych i wpisowego,
  • nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie za darmo! (brak opłat za wpisowe, czesne, wydanie zaświadczeń, świadectw, legitymacji, itp.
  • realizujemy program MEN,
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu),
  • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS
  • wystawiamy legitymacje szkolne
  • wszystkie egzaminy odbywają się na miejscu w szkole.


Od chwili powstania staramy się nieustannie rozwijać i wzbogacać ofertę edukacyjną, aktywnie realizujemy cele
i założenia.